Bo0ols - Приказка ( beat Dj Suicide ) [ 2013 ]

Специална песен за най-добрата ми приятелка :)

Текст : Bo0oLS
Beat : Dj Suicide
Аудио обработка : Bo0oLS
Видео : Bo0oLS

boools