aqw new private server

BulgarianQuestWorlds-1 от 1 до 10 са нетлоргите
паролите на всички е 123 ако има много хора ще направя още хостове http://5.179.231.82/viperquestworlds/game/ това е линка на играта

red_s0ldier