Атомно ядро с Мария Илиева

Ето че отново се върнахме към строежа на атома. Но защо? Какво сме забравили да кажем до сега? За ядрото на атома не сме казали кои сили държат протоните и неутроните в ядрото. Или от какво са съставени протоните и неутроните? Какво е неутронно число или какво е масово число? А как се отбелязват атомите на химичните елементи? А какво е изотоп и изобар? И що е радиоактивност и кои са видовете радиоактивност? Отговорите на тези и на още много други въпроси ще намерите в новия видео урок по химия за 8. клас с Мария Илиева! :)

ucha_se