Русия претърпя още две велики отечествени войни!

Откъс от първа част на интервюто с Константин Блохин - научен сътрудник в РИСИ. 13.12.2016 г. Тв Алфа.
Можете да видите и пълното интервю в три части: "Интервю с Константин Блохин, научен сътрудник в РИСИ."

delfini