Заобикалят ли чуждестранните инвестиции България?

TV Evropa