Teodora & Toni Storaro - Prestaplenie { Klip }

...ЩоМ сИ тУк Аз ЗаБрАвЯм За СеБе Си, СаМо ТеБ нЯмА кАк Да ЗаБрАвЯ...

shogun1