Опити на булдозер да изкачи хълм носъединителят се скъсва

опити на булдозер да изкачи хълм но....съединителят се скъсва

rule2k