С 50 % се е увеличил миграционният поток от Турция към България

TV Evropa