Агент Гоце отвръща на удара Agent Gotse strikes back

Кой ни е вкарал в ЕС бе? ГОЦЕ ли? ХО ХО ХО ХО ХО ХО.. Докато нормалните хора се мъчеха да ни вкарват в ЕС и НАТО, той

obama60