Горна Оряховица получава финансиране по програмата "Околна среда"

TV Evropa