Stone Cold хвърля Mr. Mc Mahon от клетка върху коментаторската маса

stone_cold_steve_austin_