Валди Тотев - Ако си представиш

Ако си представиш, утрешния ден
срещата ни вечер и нощта със мен.
Ако си представяш вечер, топлината в теб
твоята любов навярно, би стопила... лед.
Ако си представиш, моята любов
пясъчен часовник, цял един живот.
Ако си представяш вечер, студ и самота
ако още помниш нещо, моля те... ела.

sellenna