Боят настана!

Днешния ден, преди 141години, пречупен през призмата на чувството ни за хумор, понеже сме живи свидетели на тогавашните събития

alabala_comedy