Голям, по - голям, най - голям- Мост

Голям, по - голям, най - голям- Мост

profesional1999