Иван Костов и В. И. Ленин

Иван Ценов за туземната колониална администрация

lasskarbg