T - 90 Главният Руски Танк Днес

Защо руските танкове въпреки разликите във военните бюджети на Русия и Америка(Usa) не изостават.

danmar