Какъв да бъде механизмът за определяне на минамалната работна заплата?

TV Evropa