Deep Purple - Mistreated [ Live ] - Превод

Пърпъл бутат Калифорния през 1974.

incredible_bot