Инсталация помага на хора с увредено зрение да виждат светлина

TV Evropa