Бяла Приказка - част.1

Бяла приказка - Валери Петров.
Поздрав от един безвъзвратно отминал свят.

memoria2006