Най-добрият вратар! Не пропусна нито един гол.

zombino