Общественият съвет към МИЕТ заседава за първи път

Новосформираният обществен съвет към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се събира за първи път. В него участват представители на енергийни компании, неправителствения сектор, ДКЕВР, научните среди, синдикатите и гражданското общество.

TV Evropa