Пет книги, препоръчани от Бил Гейтс

Видеото ''Пет книги, препоръчани от Бил Гейтс'' е авторско. Източници: http://iconomist.bg/101470-Пет-книги-препоръчани-от-Бил-Гейтс, Google Images

Габриел Генов