Руска бабка се напива и...

почва да се лашка :D

atise