Спомен - Блага Димитрова

"И ми се искаше хора, дървета
с тия топли ръце да прегърна,
та топлината от тебе взета,
аз на целия свят да върна."

deia68