Посланик на Турция у нас: "Света София" е собственост на Република Турция

TV Evropa