Ефес - Храмът на Адриан - 11.05.2022

Един от най-красивите храмове на древния Ефес е храмът на император Публий Адриан (117 – 138 г.), известен като Адриан Гъркът. Храмът е двукамерен, с две основни фасади под формата на красиво оформени арки. Външната фасада е с арка, в която е вграден образът на богинята на щастието и късмета Тике. Вътрешната арка има триъгълна форма. В средата е изобразена Горгоната, морска медуза-чудовищв с коси от змийски тела, преплетени едно в друго. Според легендата всяко поглеждане към нея предизвиквало вкаменяване. Срещу храма на Адриан се намират т.нар. „къщи на склона“ или „къщи на богатите“, в които има ценни мозайки. Две от тях са превърнати в музей. Те са покрити със защитен покрив.
Видео: смартфон. Аудио: iftar muzigi ney ve kanun.

paparazzo