Министерството на земеделието и храните започна кампания за директните плащания

Стартира информационната кампания на Министерството на земеделието и храните по разясняване на схемите за директните плащания. Кампанията цели земеделските производители да се запознаят с начина на кандидатстване, с условията, на които следва да отговорят, както и с дейностите, които трябва да изпълняват и да спазват, за да получат финансово подпомагане.

TV Evropa