Kelly Clarkson - Hear Me ( Fallen)

Всички права на носителите запазени. Този клип е с развлекателна цел и аз нямам никакви права над използваните кадри.

the_war_is_over