Usb Програмируемо дистанционно Pacostar- прочитане на оригинално

Ръководство на потребителя относно USB Програмируемо дистанционно управление PACOSTAR- прочитане на ново оригинално дистанционно. Програмиране и добавяне в базата данни.

pacostar