Българският лекарски съюз избира ново ръководство

TV Evropa