Добре известното на повечето клипче на този (явно) гласовит казах.

princeps