Dakota Kai and Io Shirai look ahead to their TakeOver XXX clash: WWE NXT, Aug. 12, 2020

Dakota Kai and Io Shirai look ahead to their TakeOver XXX clash: WWE NXT, Aug. 12, 2020

WWE Official