Бюрократични пречки затрудняват сключването на еднодневните трудови договори

Сезонните селскостопански работници няма да бъдат лишавани от социални помощи, ако отговарят на останалите условия за достъп до получаване на месечни социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане. Това реши правителството на редовното си заседание днес. Междувременно работодатели алармираха, че приетите промени относно еднодневните трудови договори, създават определени бюрократични спънки.

TV Evropa