Странно Лекуване на главоболие в Мозамбик. Смях!

с тези големи шамари дали е оживял?

duci62