VBox7 logo

71 20.11.2010 Инфо

текст и музика Никола Вълчанов (adept) Изпълнява Камерен хор към БАН с диригент Мария Вълчанова-Любенова - документален запис от концерт на хора в католическата катедрала „Свети Йосиф” София на 30.05.2010г