VBox7 logo

Мая Манолова обеща дигитализиране на Столичната община

101 23.09.2019 Инфо

Управленската й програма съдържа 23 мерки