Gta Sa - Mp Special Drifting for [ryd]speed by [ryd]pro Driftar ; (

Този дрифт е специялно за един мн. важен човек за нас, бифшите членове на RYD и той се казва [RYD]Speed...Enjoy

svirakata