Десислава и Руслан - Мила Моя, Мили Мой

Нямаш име, мила моя... мили мой, мили мой...

niilo