Заек в Швеция се научи да пасе овце

Дългоухият жител на една от фермите в северната част на страната е усвоил трудната техника на пастир, гледайки работата на специално обучени кучета. Любимецът на на шведските фермери Нилс-Ерик и Грета Вигрен, петгодишният заек Champis, се е научил да пасе

afshar