Сабри - късометражен филм

Късометражно филмче за преживяванията на малко ромско момче в една още по-абсурдна версия на света ни. Сабри е филм, изпълнен с кинематографска и хумористична атмосфера.

Арт Колеж по екранни изкуства е колеж за кино, телевизия, анимация и фотография, намиращ се в София.
http://www.artcollege-bg.com/

Режисьор - Божидар Янакиев
Тоноператор - Даниел Димитров

artcollege_sofia