Бате Сашо - Астронавтите Не Плачат

Направих в трака в два варианта, нещо екпериментално отново от METHAPHORCE!
New School - смс на 2225 с текст paybatesasho42 (2.40 л в.)
Old School - с м с на 2225 с текст paybatesasho43 (2.40 л в.)

batesasho