видео на рибата с Прозрачна глава

латинското и название е macropinna microstoma. главата и е толкова прозрачна, че и се виждат част от органите.

aak1983