Outrace & Steis-празни обещания

Мастеринг и инструментал (Affly) Песента е качена с разрешение и по желание на авторите.

znaka