Лидерите на ЕС обсъждат социалните последици от пандемията на среща в Порту

TV Evropa