Germany 0 - 1 Spain 0 - 1 Голът на Puyol

viksata94