хисарския поп на събор в с. Стройно

folklorstudio