СЪМ/НЕ СЪМ с Ванката и Ники Гурманов

Видео за началото на края

Ванката @ https://www.instagram.com/vankagram/
Ники Гурманов @ https://www.instagram.com/nikigurmanov/

Video by Cybertronic Studios @ http://cybertronic-studios.com/