Китай си постави за цел икономически растеж от 6% за тази година

TV Evropa