Шампионите в упражнението от 0 до 100 км/ч

класация на 10 - те коли които ускоряват от 0 - 100 км/ч за по - малко от 4 секунди!

polenceee